Wijkerfeest

/Wijkerfeest
Wijkerfeest 2018-10-19T09:38:38+00:00

Eén groot feest! Anders kunnen we het niet omschrijven. Tijdens het Wijkerfeest wordt er door en voor Wijkers volop feest gevierd en deelgenomen aan allerlei activiteiten. Een ouderenmiddag, een ochtend voor de schooljeugd, een grote optocht, de Wiekloop, een zeskamp voor sportievelingen en niet te vergeten de gezellige avonden met muziek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de volop versierde straten, elk jaar worden het er weer meer! Een gezellige kermis, naast de feesttent maakt het feest compleet. Kortom: het Wijkerfeest moet je mee maken!

Programma 2018

Woensdagavond 4/7 De keuring Versierde straten (alleen onverlicht).

Donderdagavond 5/7 De Wiekloop De 22e Wiekloop voor jong en oud, georganiseerd door de Reestrunners.

Vrijdagochtend 6/7 Kinderochtend Voor de kinderen van de basisschool.

Vrijdagmiddag 6/7 Meezingmiddag voor iedereen! Gezellige middag voor iedereen met muziek van De Dickninger Geuzen en natuurlijk de Bingo!

Vrijdagavond 6/7 De Vrienden van de Wiek Live! Aansluitend kan je lekker uit je dak gaan met Feest DJ Roelof!

Zaterdagochtend 7/7 De traditionele optocht Versierde wagens, groepen en individuen trekken door het dorp onder begeleiding van Apollo.

Zaterdagavond 7/7 Muziek van KaramBAM! Deze Partyband zorgt dat je niet stil kunt blijven staan, de voetjes gaan zeker van de vloer!

Zondagmiddag 8/7 Zeskamp (buiten) & The Shelby’s & Feest DJ Roelof Ludieke zeskamp met waanzinnige spellen. Vanaf 16.00 uur afsluiten met The Shelby’s en Feest DJ Roelof!

 

Huisregels ‘Wiekerfeest’

Voor een gezellig Wiekerfeest, dient iedereen die tijdens het feest het feestterrein betreedt, zich te houden aan onderstaande huisregels. Je wordt geacht desgevraagd de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op te volgen.

  • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het feestterrein.
  • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
  • De Oranjevereniging de Wijk is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van (eigendommen van) bezoekers.
  • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
  • Op het feestterrein worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel vraagt de organisatie om legitimatie. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
  • Glaswerk op het terrein en/of in de tent is verboden.
  • Op grond van ontoelaatbaar gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie je te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
  • De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
  • Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
  • Het is verboden in de feesttent te roken. Rokers kunnen gebruik maken van de rokerstent.