Wijkerfeest

/Wijkerfeest
Wijkerfeest 2022-07-04T18:00:00+00:00

Eén groot feest! Anders kunnen we het niet omschrijven. Tijdens het Wijkerfeest wordt er door en voor Wijkers volop feest gevierd en deelgenomen aan allerlei activiteiten. Een ouderenmiddag, een ochtend voor de schooljeugd, een grote optocht, de Wiekloop, een zeskamp voor sportievelingen en niet te vergeten de gezellige avonden met muziek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de volop versierde straten, elk jaar worden het er weer meer! Een gezellige kermis, naast de feesttent maakt het feest compleet. Kortom: het Wijkerfeest moet je mee maken!

Programma 2022

woensdag 24 augustus
Avond: straatjurering en sjoelen, darten en kaarten in de tent en MTB streetrace
donderdag 25 augustus
Avond: Wiekloop
vrijdag 26 augustus
Middag: meezingmiddag met Bingo en muziek van de Dickninger Geuzen
Avond: Wolter Kroes en Karambam
Zaterdag 27 augustus
Ochtend: optocht
Avond: feestavond met Jannes en Melrose
Zondag 28 augustus
Middag: Zeskamp en muziek van drive-inn the Pirate en Orlando

Spelregels optocht

 1. De aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.
 2. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 3. De optocht vindt plaats op de openbare weg. Hier gelden voor alle deelnemers de regels zoals die normaal ook gelden in het verkeer volgens o.a. de Wegenverkeerswet. Denk hierbij o.a. aan de voorwaarden om met een voertuig op de openbare weg te mogen komen, het besturen van het voertuig en alcoholgebruik.
 4. Voor de motorrijtuigen moet een W.A. verzekering zijn afgesloten en de bestuurder(sters) van een vracht-, personenauto of tractor moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
 5. Let op: Een tractor is meestal alleen verzekerd voor landbouwwerkzaamheden. Wordt het meerijden in een optocht niet gemeld bij de verzekering, dan is deze mogelijk niet verzekerd (Bron: Interpolis).
 6. Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers en moet daarnaast een feestelijk karakter hebben.
 7. Voor ongevallen tijdens de optocht is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
 8. Iedere deelnemer aan de optocht heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij houdt zich aan de regels.
 9. De personen (niet zijnde de bestuurder van het trekkende voertuig) die zich op een praalwagen of platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
 10. De personen die zich op een praalwagen of platte kar bevinden onthouden zich tijdens de optocht van alcoholgebruik.
 11. Het trekkende voertuig van een praalwagen of platte kar moet APK gekeurd zijn of beschikken over eenverklaring van technische deugdelijkheid (die niet ouder is dan drie maanden) en afgegeven door een erkend garagebedrijf.
 12. Praalwagens en platte karen (in combinatie met het trekkende voertuig) moeten in een goede staat van onderhoud verkeren en mogen de veiligheid niet onnodig in het geding brengen. Dit betekent onder andere:

  a) goede luchtbanden (heel en voldoende spanning);

  b) voldoende sterk chassis;

  c) indien vering aanwezig is, mag de belasting de capaciteit van de vering niet overschrijden;

  d) deugdelijke en betrouwbare stuurinrichting;

  e) sterke en deugdelijke koppelingen tussen trekkende voertuig en praalwagen of platte kar;

  f) stevig op het voertuig verankerde opbouw;

  g) stabiele opbouw met een voldoende laag zwaartepunt;

  h) voldoende vermogen van het trekkende voertuig zodat soepel manoeuvreren mogelijk is;

  i) deugdelijke reminrichting om trekkende voertuig en praalwagen of platte kar op veilige en adequate wijze tot stilstand te brengen;

  j) dusdanige afmetingen (lengte, breedte en hoogte) van het trekkende voertuig in combinatie met de praalwagen of platte kar dat het parcours op veilige wijze kan worden afgelegd;

  k) voldoende zicht (naar alle zijden) voor de bestuurder van het trekkende voertuig om met de combinatie van trekkend voertuig en praalwagen of platte kar te manoeuvreren. Als het zicht beperkt is, moeten aanwezige begeleiders naast, voor en/of achter de wagen de bestuurder assisteren;

  l) geluiddempende en gasdichte uitlaatinrichtingen van het trekkende voertuig. Tevens moet voorkomen worden dat de uitlaat en uitlaatgassen in contact kunnen komen met brandbare materialen;

  m) sleepogen aan zowel de voorzijde als de achterzijde van de combinatie van trekkend voertuig en praalwagen of platte kar zodat in voorkomende situaties het voertuig en/of praalwagen/platte kar weg gesleept kan worden.

 13. voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

  De optocht bestaat uit vier categorieën

  1. Wagens – zelf gemaakt: Een wagen die wordt voortgetrokken door een motorisch voertuig, waarbij het geheel, met

  uitzondering van het onderstel, zelf gecreëerd en opgebouwd is

  2. Wagens – gehuurd: Een wagen die wordt voortgetrokken door een motorisch voertuig, waarbij de opbouw gehuurd /

  gekocht is en eventueel is aangepast naar onder andere eigen thema en/of eigen smaak

  3. Groepen -> 3 of meer personen : Drie personen of meer (lopen, fietsen, skelteren, steppen enz., maar niet op een

  wagen)

  4. Individuen -> 1 tot 2 personen: Maximaal twee personen (lopen, fietsen, skelteren, steppen enz., maar niet op een

  wagen)

  Startgeld

  Elke inschrijving ontvangt startgeld. Voor de verschillende categorieën gelden de volgende bedragen:

  1.+ 2. Wagens € 50,-

  3. Groepen € 10,-

  4. Individuen € 5,-

  De organisatie behoudt zich het recht voor om startgeld niet uit te keren, als de deelnemers zich niet aan de spelregels

  houden.

  Jurering

  Elke inschrijving moet zich presenteren aan een onafhankelijke jury. Hiervoor is bij de inschrijving een apart vak

  ingericht. De jury zal tijdens de optocht nog een keer jureren. De jury let o.a. op onderwerp, actualiteit, afwerking en

  presentatie en geeft dan haar punten. Het bestuur van de OV jureert niet mee en heeft geen stem in de uitslag. Voor

  elke categorie zijn er drie bekers te verdelen. Daarnaast ontvangt elke inschrijving een geldprijs. De uitslag van de jury is

  bindend.

Huisregels ‘Wiekerfeest’

Voor een gezellig Wiekerfeest, dient iedereen die tijdens het feest het feestterrein betreedt, zich te houden aan onderstaande huisregels. Je wordt geacht desgevraagd de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op te volgen.

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het feestterrein.
 • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • De Oranjevereniging de Wijk is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van (eigendommen van) bezoekers.
 • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
 • Op het feestterrein worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel vraagt de organisatie om legitimatie. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • Glaswerk op het terrein en/of in de tent is verboden.
 • Op grond van ontoelaatbaar gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie je te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
 • Het is verboden in de feesttent te roken. Rokers kunnen gebruik maken van de rokerstent.