Wijkerfeest

/Wijkerfeest
Wijkerfeest 2019-05-18T09:35:21+00:00

Eén groot feest! Anders kunnen we het niet omschrijven. Tijdens het Wijkerfeest wordt er door en voor Wijkers volop feest gevierd en deelgenomen aan allerlei activiteiten. Een ouderenmiddag, een ochtend voor de schooljeugd, een grote optocht, de Wiekloop, een zeskamp voor sportievelingen en niet te vergeten de gezellige avonden met muziek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de volop versierde straten, elk jaar worden het er weer meer! Een gezellige kermis, naast de feesttent maakt het feest compleet. Kortom: het Wijkerfeest moet je mee maken!

Programma 2019

woensdag 28 augustus
Middag: Meezingmiddag
Avond: Jurering van versierde straten en bogen. Spelavond in de feesttent, met o.a. het eerste Open Wijker Sjoelkampioenschap.
donderdag 29 augustus
Avond: Wiekloop
vrijdag 30 augustus
Ochtend: kinderochtend voor kinderen van basisschool OBS de Horst
Avond: ‘Bökkers  dut de Wiek’ in de feesttent
Zaterdag 31 augustus
Ochtend: optocht
Avond: Melrose in de feesttent
Zondag 1 september
Middag: Zeskamp en drive-in show i.s.w.m. DJ the Pirate

 

Huisregels ‘Wiekerfeest’

Voor een gezellig Wiekerfeest, dient iedereen die tijdens het feest het feestterrein betreedt, zich te houden aan onderstaande huisregels. Je wordt geacht desgevraagd de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op te volgen.

  • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het feestterrein.
  • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
  • De Oranjevereniging de Wijk is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van (eigendommen van) bezoekers.
  • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
  • Op het feestterrein worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel vraagt de organisatie om legitimatie. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
  • Glaswerk op het terrein en/of in de tent is verboden.
  • Op grond van ontoelaatbaar gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie je te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
  • De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
  • Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
  • Het is verboden in de feesttent te roken. Rokers kunnen gebruik maken van de rokerstent.